De Kanaalzone Gent-Terneuzen

Een gebied met potentie

Aan weerszijden van de grens tussen Zeeland en Vlaanderen bruist het van de activiteiten. Op deze website vindt u daar nieuws en achtergrondinformatie over.

Het gebied dat zijn naam ontleent aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen - de levensader van de regio - verdient bijzondere aandacht. Gent presenteert zich als ‘de poort van Vlaanderen’ en heeft vanouds veel auto- autostaal-, chemische en papierindustrie met bijbehorende logistieke activiteiten. Terneuzen heeft zijn proces- en chemische industrie en logistieke activiteiten. Maar ook tussen deze steden vindt men een gezonde economische bedrijvigheid, vaak direct gelegen aan de oevers van het kanaal. Met het project Grenzeloze Kanaalzone slaan Vlaanderen en Zeeland de handen ineen om al die kwaliteiten in de Kanaalzone te behouden en de regio te laten groeien naar een bloeiende, levendige streek waar wonen en werken goed te combineren is.

Grenzeloos samenwerken in de Kanaalzone

Laatste nieuws