Infopunt Bedrijven

Wilt u zich in de grensoverschrijdende Kanaalzone tussen het Vlaamse Gent en het Zeeuwse Terneuzen vestigen of uw activiteiten uitbreiden, op deze website vindt u meer informatie over wat er allemaal mogelijk is in deze dynamische regio.
 
Aan weerszijden van de grens tussen Zeeland en Vlaanderen bruist het van de activiteiten. Daarbij kan worden gedacht aan havenactiviteiten, bedrijvigheid en infrastructuur, maar ook aan landschap, cultuur en leefomgeving. Alleen daarom al is het een unieke locatie om uw organisatie te vestigen. Vlakbij de monding van het Kanaal van Gent naar Terneuzen ligt de langste autotunnel van Nederland, de Westerscheldetunnel. Deze tunnel zorgt voor een snelle verbinding tussen de havensteden Vlissingen, Terneuzen en Gent en verbindt het Zeeuwse wegennet met het Vlaamse en Randstedelijke. De gunstige ligging aan open water en een fijnmazig wegennet zijn belangrijke redenen voor bedrijven om zich in dit gebied te vestigen. De aansluitingen, zowel oost-west als noord-zuid worden de komende jaren sterk verbeterd, onder meer door de aanleg van de Sluiskiltunnel onder het kanaal en de Seine-Scheldeverbinding vanuit Noord-Frankrijk.

Alle bestaande informatie is voor u op deze website bijeen gebracht. Zo vindt u meteen de werkwijzen, wet- en regelgeving en mogelijkheden voor bedrijfsvestiging aan beide zijden van de grens.

Dit digitale informatiepunt is een initiatief vanuit het project Grenzeloze Kanaalzone. Met dit project slaan de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland de handen ineen om de kwaliteiten in de Kanaalzone te behouden en de regio te laten groeien naar een bloeiende, levendige streek waar wonen en werken goed te combineren zijn.