Digitale vrachtwagensluis moet verkeersleefbaarheid in Zelzate verhogen

Maandag 18 augustus 2014 is een digitale vrachtwagensluis in Zelzate officieel in gebruik genomen en is de start van een aantal handhavingsacties aangekondigd.

 
Op de R4 Kanaalstraat tussen Zelzatebrug en de R4 Tractaatweg wordt een hoogtebeperking van 3 meter ingesteld. De digitale vrachtwagensluis zorgt ervoor dat de hoogtebeperking gehandhaafd wordt: camera's registeren een eventuele overtreding op basis van de hoogte van het voertuig en de doorrijdtijd. Bedoeling is om zo de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van de bedrijven in en rond Zelzate te verhogen.
 
De digitale vrachtwagensluis en de bijbehorende handhavingsacties maken deel uit van een groter pakket van maatregelen. Dat pakket maatregelen is het resultaat van het grensoverschrijdend verkeersonderzoek dat in het kader van het Interreg-project Grenzeloze Kanaalzone plaatsvond. Bedoeling van het onderzoek was om de verkeersoverlast in beeld te brengen die veroorzaakt wordt door doorgaand vrachtverkeer in Zelzate en Sas van Gent.
 
Op basis van het onderzoek werden enkele maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat het doorgaande vrachtverkeer niet langer door de woonkern van Zelzate rijdt, maar gebruik maakt van de Zelzatetunnel op de E34, en dat het doorgaande vrachtverkeer in Sas van Gent zich verplaatst richting N62 Tractaatweg.

Het invoeren van een hoogtebeperking in Zelzate, in combinatie met digitale vrachtwagensluis
Een hoogtebeperking van 3 meter wordt ingesteld op de R4 Kanaalstraat tussen Zelzatebrug en de R4 Tractaatweg. De maatregel geldt niet voor bussen, plaatselijk verkeer en gevaarlijke transporten (categorie C). De bedrijven in het centrum van Zelzate blijven dus bereikbaar. Met behulp van een digitale vrachtwagensluis wordt de hoogtebeperking gehandhaafd. Camera’s registeren een eventuele overtreding op basis van de hoogte van het voertuig en de doorrijdtijd. Een gelijkaardige digitale sluis werd in 2009 in Rieme geplaatst en blijkt vandaag heel succesvol.

Het plaatsen van aangepaste bewegwijzering en verkeersborden in en rond Zelzate
Het betreft nieuwe:

  • bewegwijzeringsborden en havenbewegwijzeringsborden
  • gebodsborden die de te volgen routes voor gevaarlijke transporten aangeven
  • andere verkeersborden zoals zoneborden en verbodsborden

Verkeershandhaving
De lokale politiezone 'Regio Puyenbroeck' heeft in overleg met het Parket van het gerechtelijk arrondissement Gent een actieplan opgesteld om de verkeersmaatregelen te handhaven. Er wordt preventief opgetreden gedurende een 10-tal weken. Op 27 oktober 2014 start het repressief handhavingsbeleid waarbij iedere overtreder wordt beboet.

Het promoten van de uitgestippelde vrachtwagenroutes door de GPS-operatoren
Het uitwerken van een goede communicatie naar de bewoners en bedrijven is belangrijk voor de projectpartners. Dat gebeurt via nieuwsbrieven, de website van het Project Grenzeloze kanaalzone en van het Project Gentse Kanaalzone en via de verspreiding van de geactualiseerde folder 'wegwijs in de haven van Gent' aan alle bedrijven die gevestigd zijn in de Grenzeloze Kanaalzone.

Wegwijs in de Haven van Gent
De folder 'Wegwijs in de haven van Gent' is gericht aan de vrachtwagenbestuurders en verduidelijkt onder meer via een kaart hoe men via een optimale vrachtwagenroute zijn bestemming kan bereiken. In deze folder wordt ook het gebruik van 'GPS Haven Gent' gepromoot. Het is een initiatief van het Havenbedrijf Gent, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen en de gemeente Evergem. Via 'GPS Haven Gent' kan men het havennummer van een bedrijf in een GPS opladen en voortaan ook via GPS vlot en via de meest optimale route zijn bestemming bereiken in het Gentse Havengebied.

 

Vrachtverkeer in beeld gebracht

In 2012 werd in het kader van het Interrreg-project Grenzeloze Kanaalzone een grensoverschrijdende verkeersstudie gestart die de verkeersoverlast in beeld brengt die veroorzaakt wordt door het doorgaande vrachtverkeer in Zelzate en Sas van Gent. Hierbij werd om de mening van omwonenden en belanghebbenden gevraagd. De bewoners werden bevraagd via een enquête. Daarnaast zijn ook gesprekken gevoerd met bewonersgroepen, vertegenwoordigers van bedrijven, overheidsorganisaties en politiezones. Verkeerstellingen en kentekenonderzoek hebben in beeld gebracht hoeveel vrachtverkeer er rijdt en welke routes worden gevolgd. Hierbij is onderscheid gemaakt in bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer.

Het onderzoek toonde aan dat inderdaad veel vrachtverkeer door de woonkernen rijdt. Een deel hiervan heeft een herkomst of bestemming bij bedrijven in en om Zelzate of Sas van Gent. Er is echter ook een groot significant aandeel doorgaand vrachtverkeer vastgesteld. Het doorgaande vrachtverkeer rijdt door de woonkernen, terwijl er alternatieve vrachtwagenroutes in de omgeving aanwezig zijn.

 

Interreg-project Grenzeloze Kanaalzone

Het Interreg-project Grenzeloze Kanaalzone is een samenwerkingsverband tussen de Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, de gemeenten Zelzate, Evergem en Terneuzen, de stad Gent, het Agentschap Wegen en Verkeer, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Zeeland Seaports, het Havenbedrijf Gent en De Lijn. Het project wil de economische ontwikkeling van de grensoverschrijdende regio tussen Terneuzen en Gent bevorderen met voldoende aandacht voor de leefbaarheid van de aangrenzende woongebieden. Alle uitgevoerde acties zijn gericht op het verbeteren van de verkeersleefbaarheid in Zelzate en Sas van Gent en het garanderen van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van het aangrenzende havengebied.