Terugblik slotconferentie Grenzeloze Kanaalzone op 28 maart 2014

Bestuurders, vertegenwoordigers en medewerkers van Vlaamse en Zeeuwse bedrijven zijn het erover eens. Net als overheden aan weerszijden van de grens. Door goed samen te werken is er de afgelopen jaren heel wat bereikt in de Grenzeloze Kanaalzone. Het Interregproject heeft daar zeker aan bijgedragen. Toch liggen er nog veel kansen om de economie en de leefbaarheid in het gebied verder te verbeteren. Het is belangrijk dat we samenwerking blijven opzoeken en een gezamenlijke economische agenda opstellen. Kennis blijven delen en samen meer bereiken, dáár gaat het om!

Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland: "Het werk van de afgelopen jaren is een hele goede start. Ik ben trots op wat er is gedaan op het gebied van samenwerking de afgelopen jaren. In de delta zijn krachten waarvan we gebruik kunnen maken. Er is veel in beweging gezet; dat momentum moeten we grijpen.

Samen staan we voor een doorstart. Hoe kunnen we de Deltaregio goed gezamenlijk positioneren? Als provincies kunnen we samen de regie op ons nemen om partijen bij elkaar te brengen. Laten we kijken hoe we partijen binden, zodat de samenwerking minder vrijblijvend wordt. Samen een strategie uitwerken om te kijken welke strategische allianties nodig zijn. Kijken hoe we van elkaar kunnen leren in samenwerking met onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen. Leefbaarheid en duurzaamheid staan daarbij hoog op de agenda."

Ben de Reu, Lid Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland: "Zeeland grenst aan de Vlaamse Randstad. We moeten dan ook blijven investeren in het gebied rond en aan het Kanaal van Terneuzen naar Gent. En niet alleen in infrastructuur. We moeten substantieel investeren in scholing van mensen en blijven innoveren om de economie te verduurzamen. Er is wat dat betreft al best veel in gang gezet, maar het traject van onderzoek naar kassa is vaak lastig."


Daan Schalck, CEO Haven Gent: "Verdere samenwerking tussen de havens op het gebied van strategische planvorming, infrastructuur en nieuwe ontwikkelingen zijn een goed voorbeeld van samenwerking in Europa in de toekomst evenals het delen van lusten en lasten langs beide kanten van de grens. Ik ben voorstander van één strategisch plan 2020-2050.
Maar voordat verdere samenwerking tussen de havenbedrijven mogelijk is, liggen er nog wel een flink aantal opgaven voor de provincies en de gemeenten, waaronder een politieke verkenning voor de samenwerking."

Gerard van Harten, vice voorzitter Strategic Board Delta Region: "We hebben een groeiagenda voor Vlaanderen en Nederland nodig. Samenwerking is nodig om de Kanaalzone op de kaart te zetten. Nu meer dan ooit, door het omvallen van bedrijven, de vergrijzing, stijgende zorgkosten, versnippering binnen Research en Development. Nederland en Vlaanderen moeten keuzes maken op de drie speerpunten logistiek, maintenance en biobase. En aansluiting te zoeken bij elkaar op gelijke thema's.
Regionale overheden en bedrijfsleven, neem de regie! En ga niet alleen grensoverschrijdend maar vooral grensontkennend samenwerking. En wacht niet tot het slecht gaat in het gebied, maar ga nú aan de slag."

Jan Lonink, burgemeester Gemeente Terneuzen: "Er zijn heel wat verschillen qua cultuur tussen Zeeland en Vlaanderen. Toch werken we goed samen. Zo gaan we in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van infrastructuur met vier burgemeesters samen naar de minister van infrastructuur. Ik pleit er voor om bij de samenwerking ook de samenhang met Antwerpen en omgeving mee te nemen."

Dick Gilhuis, Waarnemend CEO van Zeeland Seaports: "Ik zie kansen voor een gezamenlijke promotie van de regio. Bijvoorbeeld door een regionale aanpak op beurzen. Als de verbinding Seine-Schelde verbeterd is, kan de Kanaalzone een soort Paris-Nord genoemd worden. Belangrijk is daar bij te kijken naar de bereikbaarheid en daar tijdig in te investeren. Niet alleen voor de verkeersafwikkeling maar ook de logistiek d.m.v. het spoor. Het is belangrijk nu te investeren in bereikbaarheid.
Kansen voor een toekomstig Interreg project zie ik voor een multi utility provider van DOW naar Gent met gebruik van reststromen en kansen voor biobased economy."

Chris De Hollander, voorzitter van VOKA Oost-Vlaanderen en Managing Director Stora Enso Langerbrugge: "Goed opgeleide arbeidskrachten in de Gentse haven zijn noodzakelijk. Als werkgeversorganisatie vind ik inzet op werken en leren belangrijk. Investering in onderwijs vind ik niet de taak van het bedrijfsleven, maar van de overheid.
MKB zijn goede 'drivers' zijn. Maar het MKB is vooral gebaat bij korte procedures en een minimum aan regels. Overheid en MKB kunnen dichter tot elkaar komen, door in gesprek te gaan."