Afstemmen verkeersinfrastructuur

Een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de Kanaalzone is essentieel voor economische ontwikkeling van het gebied. Daarom investeren Vlaanderen en Nederland flink in de verbetering van wegen. De Tractaatweg en de R4 gaan op de schop; de Sluiskiltunnel is gereed in 2015 en voorkomt wachttijden bij de bruggen. Ook het onderliggende wegennet wordt aangepast, bijvoorbeeld om sluipverkeer te voorkomen. Een tijd van "grote werken" dus.

Maar hoe zit het met de bereikbaarheid van de Kanaalzone tijdens de werkzaamheden? En met de verkeersveiligheid? Hoe beïnvloeden de verbeterde verbindingen de verkeersstromen grensoverschrijdend? Moeten er extra maatregelen te komen om ervoor te zorgen dat het verkeer tussen Goes en Gent vlot en veilig kan doorrijden? Dat is onderwerp van onderzoek binnen het Programma Grenzeloze Kanaalzone. Op basis van de uitkomsten zullen betrokken wegbeheerders maatregelen nemen.

kruispunt R4 oost

Rapport Afstemming Verkeersinfrastructuur

Eindverantwoordelijke organisatie: