Opstellen raamplan verkeer en vervoer

Hoe lopen de verkeers- en vervoersstromen in de Kanaalzone na 2020? Welke knelpunten kunnen daarbij ontstaan?

Aan beide zijden van de grens is daarnaar onderzoek gedaan, vastgelegd in beleidsdocumenten. Maar: vaak stoppen deze documenten bij de grens. Tijd voor een grensoverschrijdende visie, die in kaart brengt hoe het verkeer naar en vanuit de Kanaalzone Gent-Terneuzen zich zal ontwikkelen. Daarbij worden alle vervoersvormen betrokken: weg, spoor, water en buisleiding.

Raamplan Verkeer en Vervoer Grenzeloze Kanaalzone

sluizencomplex Terneuzen

Eindverantwoordelijke organisatie: