Verbeteren afwikkeling doorgaand vrachtverkeer

Het invoeren van samenhangend pakket van maatregelen om het doorgaand vrachtverkeer in de woonkernen Zelzate en Sas van Gent te weren.

De inwoners van Zelzate en Sas van Gent ondervinden hinder van het vrachtverkeer dat door de woonkernen rijdt. Om de problemen in de kaart te brengen is in 2012 een verkeersonderzoek gestart naar het doorgaand vrachtverkeer. Dit verkeersonderzoek bestond uit een enquête onder bewoners, verkeerstellingen en een kentekenonderzoek. Ook werden gesprekken gevoerd met bewonersgroepen, vertegenwoordigers van bedrijven, overheidsorganisaties en politiezones. Het onderzoek toonde aan dat er inderdaad veel vrachtverkeer door de woonkernen rijdt waarvan een groot aandeel doorgaand vrachtverkeer.

Vrachtwagensluis Rieme

Eind 2013 worden (verkeers)maatregelen ingevoerd om de leefbaarheid in Zelzate te verbeteren, terwijl ook de goede bereikbaarheid van de plaatselijke bedrijven gegarandeerd blijft. De maatregelen op een rij:

• het invoeren van een hoogtebeperking met een digitale vrachtwagensluis in Zelzate (zie kaart 1)
• het plaatsen van aangepaste bewegwijzering waar nodig
• het promoten van vrachtwagenroutes door GPS-operatoren
• communicatie naar bewoners en bedrijven via nieuwsbrief en folder.

De situatie in Sas van Gent is in kaart gebracht, maar van een directe maatregel is op dit moment echter nog geen sprake.

Hoe werkt een digitale vrachtwagensluis?

Het doel van deze sluis is vrachtwagens te beboeten die de dorpskernen als sluipweg gebruiken. Een dubbelpolige digitale sluis bestaat uit twee polen, één bij het binnenrijden van het dorp en één bij het uitrijden. Op de polen staan twee camera's en een laserlink: één camera legt de passerende voertuigen vast, een tweede camera registreert de nummerplaten. De laserlink detecteert voertuigen hoger dan 3 meter.

vrachtwagensluis

Wanneer een hoog voertuig door de sluis rijdt, wordt de nummerplaat en het videobeeld opgeslagen en het tijdstip van de passage vastgelegd. Ter hoogte van de tweede locatie gebeurt precies hetzelfde. Als de gemiddelde snelheid van het voertuig tussen de twee locaties hoger is dan de vooropgestelde waarde, betekent dit dat de vrachtwagen niet gestopt is voor laden en/of lossen. De chauffeur krijgt vervolgens een boete.

vrachtwagensluis

Eindverantwoordelijke organisatie: