Verbeteren landschappelijke kwaliteit

Een goede balans tussen havens, industrie en omliggende woongebieden is belangrijk. Daarom investeren de betrokken overheden en havenbedrijven in landschap en natuur.

poort Terneuzen

Op diverse plaatsen is nieuw groen aangeplant, bijvoorbeeld rond bedrijventerreinen. Daardoor verhoogt de leefbaarheid van het gebied en verbetert het economisch vestigingsklimaat in de Kanaalzone. Een overzicht van de gerealiseerde groenprojecten:

  • aan de hoofdingang van Volvo Cars Gent zijn meidoorn, sleedoorn, sneeuwbal en drie eiken geplant. De groenzone wordt ecologisch beheerd zonder gebruik te maken van pesticiden.
  • langs de meer dan 7 km lange havenweg rondom het bedrijventerrein Kluizendok zijn 46 eiken, 61 essen, 136 zoete kerselaars, 160 beuken en een struikengordel geplant.
  • op de restgronden op het bedrijventerrein Moervaart-Zuid zijn eik, beuk en struiken zoals hondsroos, sporkehout en meidoorn geplant.
  • het aanleggen van drie landschapsknooppunten bestaande uit een aantal zitelementen, een informatiebord en een moeraseik langs belangrijke fietsassen in de Gentse Kanaalzone.
  • in de noord-oosthoek van de Koegorspolder, direct ten zuiden van Terneuzen ligt een klein landbouwperceel (ca. 1,5 ha) dat omsloten wordt door twee wegen (waaronder de Tractaatweg) en een historische dijk. Deze dijk is het meest noordelijke deel van de befaamde Graaf Jansdijk die door heel Zeeuws Vlaanderen loopt. Dit kleine gebiedje vormt als het ware een poort vanuit Terneuzen naar zowel het industriegebied in de Koegorspolder als het kleinschalige groene landschap. Het landbouwperceel is opnieuw ingezaaid, een drinkput is aangelegd en een hekwerk is geplaatst. Ook is een informatiebord geplaatst. Bewoners kunnen wandelen in het gebied.
  • er is een grensoverschrijdend landschapsontwerp voor de grenszone Zelzate – Sas van Gent gemaakt.
Eindverantwoordelijke organisatie: