Links

Gemeenten

Eén Nederlandse en drie Vlaamse gemeenten liggen in de Kanaalzone, dit zijn:
Gent www.gent.be
Evergem www.evergem.be
Terneuzen www.terneuzen.nl
Zelzate www.zelzate.be


Provincies

De Kanaalzone valt binnen twee provincies. Dit zijn:
Provincie Oost-Vlaanderen www.oost-vlaanderen.be
Provincie Zeeland www.zeeland.nl


Havenbedrijven

Havenbedrijf Gent agh  en Zeeland Seaport zijn verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de havens in Vlaanderen en Zeeland.
Meer informatie over de havens:
Havenbedrijf Gent www.havengent.be
Zeeland Seaport www.zeeland-seaports.com


Vlaamse Overheid

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang www.maritiemetoegang.be


Overige grensoverschrijdende projecten

Het project Bio Base Europe bouwt onderzoeks- en opleidingsfaciliteiten voor bioprocessen om de ontwikkeling van een duurzame bio-gebaseerde economie in Europa te versnellen. Bio Base Europe is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van de biogebaseerde economie in Europa en zal naar verwachting het huidige streven naar duurzame productieprocessen stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 verlagen. www.bbeu.org

Het project Vitaal Sloegebied en Kanaalzone streeft naar bevordering van een duurzaam haven- en industriecluster. www.vitaalsloegebiedenkanaalzone.nl

De provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen werken samen aan de toekomst in het project Euregio Scheldemond. www.euregioscheldemond.be

Het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland werkt aan de bevordering van de samenwerking tussen de regio’s. www.grensregio.eu

De Vlaams Nederlandse Delta houdt zich bezig met de economisch-logistieke ontwikkeling van de regio. www.vndelta.eu

De projectorganisatie Grote Zeelsuis Kanaal Gent-Terneuzen werkt aan de de planuitwerking voor de nieuwe, grote zeesluis in Terneuzen. www.vnsc.eu