Provincie Zeeland

Havenbedrijf Zeeland Seaports is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de havens in...
Havenbedrijf Havenbedrijf Gent is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de haven Gent...
Voor opleidingen in de havensector kunt u terecht op de website van het Logistiek Opleidingscentrum Zeeland: www.loczeeland.nl Trainingen en...
Startpunt grensarbeid geeft u een beknopt maar compleet overzicht van alle onderwerpen waar u als (toekomstig) grensarbeider, wonend en werkend in...
Het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen is het startpunt op de Zeeuws-Vlaamse arbeidsmarkt. Zowel werkgevers die op zoek zijn naar geschikte...
Voor informatie en advies over subsidiemogelijkheden kunt u contact opnemen met Impuls Zeeland, telefoon: +31 (0) 118 673580, e-mail: info@...
Voor informatie en advies over vergunningen kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de de gemeente Terneuzen, telefoon +31 (0)...
Havengebonden bedrijventerreinen Bedrijven die al in de haven van Terneuzen zijn gevestigd, kunnen met vragen over uitbreiding of het zoeken naar een...

Pagina's