Aanleg Sluiskiltunnel

Om de doorstroming van het wegverkeer op de N61 te verbeteren wordt ten zuiden van de brug bij Sluiskil een tunnel aangelegd.

In 2011 is de Provincie Zeeland begonnen aan de bouw van een nieuwe tunnel bij Sluiskil. De draaibrug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een knelpunt voor het wegverkeer. De huidige brugopeningen zorgen voor lange wachttijden. Veel mensen maken daardoor gebruik van een andere route, vaak door de kernen van Terneuzen en Sas van Gent. Dit sluipverkeer, waaronder ook veel vrachtverkeer, veroorzaakt verkeersonveiligheid, hinder en milieuoverlast voor de bewoners. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en het sluipverkeer terug te dringen, komt er een tunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen: de Sluiskiltunnel. De huidige brug bij Sluiskil blijft beschikbaar voor het goederenspoor, het bestemmingsverkeer, langzaam verkeer en als alternatief in geval van stremming van de tunnel.

Geplande opening: medio 2015. Meer informatie op www.sluiskiltunnel.nl.

Eindverantwoordelijke organisatie: